Atlantis-Wellness-2

Välj bland alla samtalsterapier

På Atlantis kan du möta flera terapeuter som arbetar med samtal.
Vi kommer med olika erfarenheter och inriktningar,
som du kan läsa mer om under respektive terapeut/terapiform.

 

COACHING

Vi kan alla i olika skeenden av livet ha behov av en utomstående samtalspartner med förmåga att lyssna och med kunskap om vad som gagnar växt och utveckling. Coachen kan vara en sådan samtalspartner.
 

LÄS MER
 

MEDIAL VÄGLEDNING

Ordet ”medial” betyder kanal för information:
En förmåga att förmedla "kontakt" från vägledare (guider) och avlidna på andra sidan.


 

LÄS MER
 

LIBERATE YOUR LIFE

Ett skräddarsytt program för personlig utveckling, grundat på Psykosyntesens principer.
Utformat för de som längtar efter att skapa förändring i sitt liv.
Programmet omfattar psykosyntesterapi, undervisning i psykologiska modeller och verktyg, samt coaching.
 

LÄS MER

PAR-OCH RELATIONSTERAPI

När vi söker en partner fastnar vi ofta för den som vi vill ska läka våra sår som skapades i tidig ålder. Så länge vi är omedvetna om detta är risken stor att vi istället återskapar de sårande erfarenheterna med vår partner. Med hjälp av en medveten dialog kan båda parter få en chans att växa och utvecklas som människor.
 

LÄS MER

PSYKODYNAMISK SAMTALSTERAPI

I psykodynamisk samtalsterapi har individens livshistoria, och speciellt barndomen en stor betydelse för det nutida livet. När smärtsamma händelser gör sig påminda tar vi till omedvetna försvar som ofta leder till olika symtom.
Syftet med terapin är att bearbeta grundorsaken, inte lindra symtomen i sig.

LÄS MER

REGRESSIONSTERAPI

En visualiseringsmetod och en djupavslapp-ningsterapi som kan hjälpa dig att må bättre.
Den kan vara till hjälp för att hitta förträngda minnen och känslor som påverkar dig i livet.
Det sker i djup avslappning i en lugn och trygg miljö.

LÄS MER

PSYKOSYNTES

Tillsammans utgår vi från dina behov och ser vad som begränsar dig, och vad du vill uppnå.
Du kan öka din förmåga att hantera relationer,
förändringar, få större förmåga att ta egna beslut, större egen trygghet, ökad balans i livet och minska en eventuell känsla av otillräcklighet.


LÄS MER

SORGBEARBETNING

Hitta vägen ut ur sorgen. Få hjälp att hantera förändringar och förluster i livet såsom t ex skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom, barn som flyttar hemifrån eller dödsfall.
Det kan också handla om att känna sorg över att livet inte blev som du hade väntat dig.
 

LÄS MER

TRAUMATERAPI

Det är en speciell form av korttidsterapi.
Det är en syntes av många terapiformer från både öster- och västerländska teorier.

Traumaterapi går ut på att omformulera de negativa minnena till en positiv känsla.
 

LÄS MER