Atlantis-Wellness-2

Psykosyntesterapi i Göteborg

ATT VÄXA GENOM RELATIONER
I samspelet med andra skapar vi en bild av oss själva och omvärlden. 
Med hjälp av psykosyntesen som samtalsterapi kan vi bli medvetna om dessa inre bilder och börja
se på vilka möjligheter de ger oss och hur de också begränsar oss.
När vi tar till oss både vårt beroende av andra och vårt behov av självständighet öppnar vi
för nya möjligheter och för ökad ömsesidighet i våra relationer och personlig utveckling.
 

FOKUS PÅ DET FRISKA
Psykosyntesen fokuserar på det friska och det hela i människan samtidigt som man bearbetar historia och tar hänsyn till beteenden som präglar personligheten.
Psykosyntes betraktar människans längtan efter mening och andlig utveckling. 
 

VILJAN OCH DET EGNA ANSVARET
Psykosyntes är en terapi som utgår från ett behov av att finna en mening och ett innehåll i livet.
Det hjälper dig att skapa en inre trygghet och frihet, vilket i sin tur ger större möjligheter att
välja det liv du själv vill leva.
Viljan och det egna ansvaret är centrala begrepp inom psykosyntesen.
På personlig nivå är viljan den kraft som koordinerar rösterna i din inre dialog och får dem att samverka.
Psykosyntes är en utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i människan och ser en helhet bestående av kropp, själ, känslor och intellekt.
 

PSYKOSYNTES - EN VÄG TILL INRE LEDARSKAP
Genom att utforska vilka vi är och hur vår historia har präglat vår personlighet, våra mönster och beteenden kan vi öka vårt inre ledarskap vilket återspeglas i vårt yttre ledarskap.

Hur ofta och länge du väljer att gå i samtalsterapi avgörs av vad du vill uppnå och hur din livssituation ser ut, både avseende hälsa och praktiska möjligheter till personlig utveckling.

Se även: Psykosyntes Föreningen, Psykosyntes Akademin 

TERAPEUTER SOM UTFÖR PSYKOSYNTESTERAPI

Ingeborg Björlin
Psykosyntesterapeut under utbildning


LÄS MER OM TERAPEUTEN & BOKA

Linda Dyrefelt
Dipl Psykosyntesterapeut
Fil Kand Psykologi

Cert Handledare Sorgbearbetning

LÄS MER OM TERAPEUTEN & BOKA

Livia Frischer
Dipl Psykosyntesterapeut 
Psykosynteslärare
Handledare, Coach


LÄS MER OM TERAPEUTEN & BOKA

Elisabeth Gräns
Dipl Psykosyntesterapeut
Coach


LÄS MER OM TERAPEUTEN & BOKA

Chatarina Sanderson
Dipl Psykosyntescoach 
PsykosyntesterapeutLÄS MER OM TERAPEUTEN & BOKA

Ingrid Gunberg
Dipl Psykosyntesterapeut
Coach, Ledarstöd Stresshantering

Familje & Organisationskonstellationer

LÄS MER OM TERAPEUTEN & BOKA