Atlantis-Wellness-2

Liberate your life

MER ÄN BARA EN TERAPI
Detta unika program för personlig utveckling skräddarsys för varje enskild klient, med fokus på dennes särskilda behov och mål. LIBERATE YOUR LIFE är skapat utifrån Livia Frischers mångåriga erfarenhet som Psykosynteslärare, terapeut och personlig coach.
 
I programmet, som är baserat på Psykosyntesens principer, integreras även kunskaper inom Arketypisk Psykologi – en metod som tar vara på psykologisk och andlig visdom i gamla mytologier, samt Movement-Medicine – ett verktyg för att få kontakt med kroppens intelligens genom meditativ rörelse.
 

PROGRAMMET SKA STÖDJA DIG ATT:

  • ​​Befria dig från hämmande psykologiska mönster (inre fängelser). Skapa livsförändringar.
  • Stärka din självkänsla genom stödsamtal.
  • Utveckla ett mer meningsfullt förhållningssätt till livets utmaningar.
  • Upptäcka, utveckla och frigöra dina inre resurser genom personlig utveckling.
  • Finna ett konstruktivt sätt att skapa de förändringar du längtar efter.
  • Komma i kontakt med kroppens, hjärtats och sinnenas intelligens för ett helare, kreativare och tillfredställande liv.

PROGRAMMET ERBJUDER:

• Psykosyntesterapi och stödsamtal.
• Undervisning i olika psykologiska modeller och verktyg.
• Movement-Medicine – vägledning genom meditativ rörelse.
• Coaching med eget arbete.
 

PROCESSENS UPPBYGGNAD:

Processen är uppbyggd i tre faser under ett år:
Fas 1 – Vi utforskar dina önskningar och målbilder, samt kartlägger det som hindrar dig att nå dit du vill.
 

Fas 2 – Vi skapar riktlinjer för din individuella utvecklingsprocess.
Fas 3 – Vi går djupt in i din personliga utveckling, med praktisk implementering av de nya lärdomarna i ditt liv.
Programmet leds på både svenska och engelska.
 
Välkommen att kontakta mig och berätta vad just du behöver och vill utveckla.

TERAPEUTER SOM UTFÖR LIBERATE YOUR LIFE

LIberate your life Livia Frisher utför Liberate your life, psykosyntesterapi coaching , samtal  på Atlantis Wellnessi Vasastan i Göteborg

Livia Frischer
Dipl Psykosyntesterapeut-Lärare Handledare, Coach

LÄS MER OM TERAPEUTEN & BOKA