Atlantis-Wellness-2

Psykodynamisk Samtalsterapi

VARFÖR
Det finns många olika orsaker till varför man söker samtalsterapi. Du kanske har problem i relationer, svårt för att säga nej, känner dig orättvist behandlad eller utnyttjad. Du kan befinna dig i en akut kris efter att något allvarligt drabbat dig, eller i någon annan form av livskris. Du kanske känner dig nedstämd, stressad, orolig. Livet känns kanske tungt eller trassligt.
Eller du kanske ”bara” vill lära känna dig själv bättre, öka din självkänsla, eller få stöd och hjälp på vägen i något annat du vill förändra.
I terapin bearbetar vi minnen och relationer från den tidiga livshistorien och använder denna för att förstå varför ditt liv ser ut som det gör här och nu.

ÖKAD MEDVETENHET
Hälsa uppnås då du blir medveten om dina realationsmönster, förstår varför du handlar som du gör och inser att du har en möjlighet att välja.
En grundtanke är att din självbild och självkänsla i förlängningen kan komma att påverkas av din medvetenhet om ditt beteende och ditt inre liv.

AKTIV DEL
Liksom i alla terapiformer behöver du vara villig att ta en aktiv del i det terapeutiska arbetet vilket i psykodynamisk samtalsterapi innebär att berätta om dig själv, dina känslor och dina relationer så öppet det går.
Vi som samtalsterapeuter har tystnadsplikt så allt som sägs stannar mellan oss. Vi träffas i en lugn och trygg miljö.
 

TERAPEUTER SOM UTFÖR PSYKODYNAMISK SAMTALSTERAPI 

Psykodynamisk Samtalsterapi IngMarie Wollter utför psykodynamisk samtalsterapi, traumaterapi, sorgbearbetning på Atlantis Wellness i Vasastan i Göteborg

IngMarie Wollter
Psykoterapeut
Traumaspecialist
Handledare i SorgbearbetningLÄS MER OM TERAPEUTEN & BOKA