Atlantis-Wellness-2

IngMarie Wollter

PSYKOTERAPEUT
TRAUMASPECIALIST
HANDLEDARE I SORGBEARBETNING

IngMarie Wollter Psykoterapeut, Traumaspecialist, Handledar i  sorgbearbetning på Atlantis Wellness i centrala Göteborg

IngMarie Wollter

Bokning och frågor:
Tel: 0707 47 53 86

ingmariewollter@hotmail.com
 

Jag arbetar med Samtal, Sorgbearbetning och Traumaterapi .

ERFARENHET
Arbetade på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i mer än 40 år och var med från första början på 80-talet då det uppdagades att människor smittats med HIV genom blodprodukter. Arbetat nationellt med detta trauma och det öppnade mitt sinne för hur viktigt det är med ett holistiskt synsätt när man möter människor som har drabbats av kris, sorg och trauma, många gånger mitt i livet.

1998 var jag färdig med min psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning och arbetade fram till min pension 2011 som samtalsterapeut på Hematologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag har även arbetat sjukhusövergripande med omvårdnadshandledning för vårdpersonal.

POMR
Traumaspecialist blev jag år 2000, efter flerårig utbildning och träning, både i Sverige och USA. Den speciella form av traumaterapi jag är tränad i heter POMR, på svenska Process Orienterad Minnesåterkoppling, som är en effektiv form av korttidsterapi.

Samtalsterapi och sorgbearbetning sker på psykodynamisk grund.

 

LÄS MER OM