Atlantis-Wellness-2

Ingrid Gunberg

DIPL PSYKOSYNTESTERAPEUT
COACH, LEDARSTÖD, STRESSHANTERING
FAMILJEKONSTELLATION
ORGANISATIONSKONSTELLATION

Ingrid Gunberg Psyosyntesterapeut, Coach,  Familjekonstellation,  organisationskonstellation på Atlantis Wellness i centrala Göteborg

Ingrid Gunberg

Bokning och frågor:
Tel: 0705 29 64 13
ingrid.g@atlantiswellness.se

VÄLKOMMEN
Jag finns på torsdagar på Atlantis. Jag är Psykosyntesterapeut sedan 1999 och erbjuder samtal för att du skall finna mening och djupare kontakt med dig själv, både som människa och som ledare. Med psykosyntesen som grund, möter jag dig där du är, och lotsar dig med hjälp av visualiseringar, stödjande samtal och övningar till en tryggare kontakt med dig själv.

Vi utgår från det friska i människan och viljan att finna mening är det som guidar oss i livet.

LEDARSTÖD
Jag har en bakgrund i svenskt näringsliv där jag arbetat med framtidsfrågor, kommunikation och design management. Arbetar nu som konsult för privatpersoner, företag och organisationer. Att hitta sin inre ledare är förutsättningen för att vara en bra ledare för andra.

RUM FÖR REFLEKTION
Du inbjuds att delta i en liten grupp som möts för att öppna till ”ovisshetens tomrum”. Tre timmar en gång per månad. Här finns plats för viktiga, men oroande tankar och känslor, som behöver delas bortom ”rätt och fel".
Se även: www.spiralconsulting.com

KONSTELLATIONER
Konstellationer kring familjesystem och organisationsfrågor i Göteborg. Läs mer under kurser.
Se även www.hellinger.com 

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen ansluten till European
Association for Psychotherap (EAP) och European Federation for Psychosyntesis Psychotherapy (EFPP).

LÄS MER OM