Atlantis-Wellness-2

Rosenmetoden

Rosenmetoden är lämplig när vi känner stress, när vi har ont i kroppen, när vi inte mår bra eller när vi har återkommande värk. Svårigheter som vi upplevt stannar kvar i våra kroppar som muskelspänningar, våra kroppar har anpassat sig till det liv vi haft. I Rosenbehandling får kroppen hjälp att släppa dessa spänningar.

BEHANDLING
Behandlingen är beröring där spänningar "kontaktas" och vi får tillfälle att tillsammans med terapeuten möta det som varit svårt. Kroppen och själen får möjlighet att ”se hur det står till” och ”hur det varit”. Vi kan förstå orsakssammanhang och vi kan släppa svåra minnen och kroppen kan släppa muskelspänningar. Det blir lättare att andas och vi känner oss friare. Rosenmetodens mål är att tillåta oss att släppa stress och anta den fysiska och känslomässiga skepnad vi har möjlighet till.

MARION ROSEN
Rosenterapi skapades av Marion Rosen, en legendarisk kvinna som föddes i Tyskland och via Sverige kom till USA. Hon bosatte sig i Berkleley där hon startade sin bana som sjukgymnast.
Marions egna ord om sin metod: ”När jag arbetade med mina klienter märkte jag att massagen och beröringen av musklerna ofta orsakade sinnesrörelser. Klienten började prata, berättade om djupa personliga upplevelser och kunde börja gråta. När muskelspänningar släpper kan återhållna känslor komma fram”.

FORSKNING
Påvisar att beröring påtagligt inverkar på hormonproduktionen i kroppen. Stresshormonet kortisol minskar medan "lugn och ro"-hormonet oxytocin ökar.
 

TERAPEUTER SOM UTFÖR ROSENMETODEN

Rosenmetoden Eva Apelman utför rosenterapi på Atlantis Wellness i Vasastan i Göteborg

Eva Apelman
Dipl Rosenterapeut

LÄS MER OM TERAPEUTEN & BOKA