Atlantis-Wellness-2

Manuellt Lymfdränage

VAD ÄR MANUELLT LYMFDRÄNAGE
En mjuk behandlingsmetod som renar kroppens vävnader från slaggprodukter.
Metoden är utvecklad av den danske biologen Dr. Emil Vodder.

Metoden används sedan länge inom sjukvården i Tyskland som är ett föregångsland, där den är godkänd
inom försäkringssystemet.

NÄR DET INTE FUNGERAR UPPSTÅR LYMFÖDEM
Lymfan transporteras genom det lymfatiska kärlsystemet till lymfknutorna där de filtreras och renas innan de återförs till blodet. När systemet inte klarar sitt uppdrag eller är skadat pga. operation, strålning, olycka eller bara nedsatt funktion uppstår lymfödem, svullnad.

Manuellt Lymfdränage är bäst kurmässigt dvs. att man tar behandling var eller varannan dag för att sedan glesa ut emellan behandlingarna.

SVULLEN ARM, SVULLET BEN ELLER DETOX?
Metoden är mycket bra efter operationer, t.ex. bröst- prostatacancer då svullen arm eller svullet ben
ofta är en "biverkan" efter att lymfknutor blivit avlägsnade. Även bra för att påskynda läkning och minska svullnad efter plastikoperationer.
Manuellt Lymfdränage fungerar mycket bra ihop med detox.

Du kan söka fondmedel för att få ekonomisk hjälp.
 

Manuellt Lymdränage Liselotte Berg DIpl Lymfterapeut, Osteopat D.O.  utför manuellt lymfdränage och osteopati på Atlantis Wellness  i  Vasastan i Göteborg

Liselotte Berg
Osteopat D.O.
Dipl Lymfterapeut


LÄS MER OM TERAPEUTEN & BOKA