Atlantis-Wellness-2

Regressionsterapi

VISUALISERING
Regressionterapi är en visualiseringsmetod där vi arbetar med att genomleva känslor och möta eller se grundorsakerna till varför du reagerar som du gör (med tankar, känslor och beteende).
Många av svaren du söker som har med din livssituation och dina relationer att göra, kan du hitta i dig själv 
i ditt undermedvetna.

Regressionsterapin sker under djup avslappning och vägledning. Som terapeut kommer jag att styra så lite som möjligt för att dina egna bilder och känslor ska kunna komma upp.
I en regression kan du möta situationer från livet just nu, barndomsminnen, fantasivärldar eller det
vi kallar symboliska liv (scenarier som symboliserar någonting du behöver se eller uppleva med koppling
till din nusituation) och ev. tidigare liv om intresse finns för det.
 

NÄR?
Regressionsterapi kan användas för t.ex relationsproblem, låg självkänsla, oförklarlig smärta i kroppen, rädsla, fobier, mm.

Du kan komma för ett enstaka tillfälle eller flera. Det är inte ovanligt att man i terapi där man träffas för samtal också använder sig av regression för att komma åt glömda eller förträngda minnen och känslor.

TERAPEUTER SOM UTFÖR REGRESSIONSTERAPI

Regressionsterapi Lena Andreasson utför psykodynamisk samtalsterapi, regression, sorgbearbetning på Atlantis  Wellness i Vasastan i Göteborg

Lena Andreasson
Dipl Samtalsterapeut
Dipl Regressionsterapeut
Cert Handledare i Sorgbearbetning
Dipl Par- och relationsterapeut
 

LÄS MER OM TERAPEUTEN & BOKA