Atlantis-Wellness-2

Par -  och relationsterapi

HUR MÅR NI I ER RELATION ? 

  •     Önskar ni att relationen vore annorlunda och bättre?
  •     Upplever ni relationsproblem?
  •     Har ni otrohet i er relation?
  •     Vill en av er skiljas, eller ni båda?
  •     Har du en känsla av att din partner inte förstår dig?
  •     Är dina behov i relationen inte tillgodosedda?
  •     Har du svårt för att känna tillit?
  •     Är du utsatt för kränkningar och eller/fysiskt våld?
  •     Finns det en annan nära relation, t e x till barn, syskon, vän eller arbetskamrat som du vill förbättra?


Oftast handlar det om brister i kommunikationen. Ni kanske inte lyssnar på varandra, 
ni har glidit isär och ser inte den andres behov. Du kan komma själv eller så kommer båda två. 
Jag kan ge stöd och vara till hjälp i kommunikationen så att ni båda kommer till tals. 
Ni får berätta hur ni upplever relationen och vilka förändringar ni önskar.

Pris: 900:- 60 min  / 1 050:- 75 min / 1 300:- 90 min


Terapeuter som utför PAR-RELATIONSTERAPI

Sorgbearbetning Lena Andreasson utför psykodynamisk samtlsterapi, regression, sorgbearbetning på Atlantis Wellness i Vasastan i Göteborg

Lena Andreasson
Dipl Samtalsterapeut
Dipl Regressionsterapeut
Cert Handledare i Sorgbearbetning
Dipl Par och relationsterapeutLÄS MER OM TERAPEUTEN & BOKA