Atlantis-Wellness-2

Organisationskonstellationer

Detta är ett överraskande sätt för den som söker ett helikopterperspektiv på ett problem eller en fråga.
Skaffa bättre beslutsunderlag, helt enkelt! Många beslut fattas enbart på kända fakta.
Genom en organisationskonstellation enligt Bert Helingers metod, upptäcker du dolda faktorer som kan ha blockerat en organisations/medarbetarnas välbefinnande eller utveckling. Det ger dig ett nytt och bättre perspektiv.

DATUM: I princip en torsdag i månaden. Men ring alltid och boka 0705 29 64 13.
TID: 12.00-15.00
PLATS: Centrala Göteborg.
 

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Vi träffas en halv dag i en liten grupp. Du berättar som klient kortfattat om frågan eller problemet som
du vill ha belyst. Det tar en dryg timma att få gjort en konstellation under ledning av en av mig och övriga närvarande.
Allt är givetvis konfidentiellt, du behöver inte ange namn på företag/organisation eller inblandade personer.
Pris 300 kr/gång för deltagande eller 3 000 kr/gång för klient.

Priserna gäller exkl. moms. Betalning görs mot faktura efter anmälan som avdragsgill handledning.

Klient - är den som har en fråga som ska belysas. Se det som ledarutveckling.
Deltagare - är den som är med utan att ta upp en egen fråga.
 

Ingrid Gunberg, Diplomerad Psykosyntesterapeut med ledarutveckling som fokus.
30 år i svenskt näringsliv med framtidsfrågor och design management.

Organisationskonstellation har utvecklats av Bert Hellinger, Jan Jacob Stam m fl.
Jag har sedan senare hälften av 90-talet fått utbildning att leda konstellationer av och deltagit
i ett stort antal konstellationer bl.a. för Dr. Albrecht Mahr, med.dr. och psykoanalytiker, Karen Hedley, psykosynteslärare, Bert Hellinger samt Jan Jacob Stam och har regelbundet arbetat med konstellationer. 

Ingrid Gunberg Psykosyntesterapeut erbjuder Organistioanskonstellationer på Atlantis Wellness i centrala Göterborg

Ingrid Gunberg
Dipl Psykosyntesterapeut, Coach
Ledarstöd, Stresshantering
Familje och Organisationskonstellationer


LÄS MER OM TERAPEUTEN & BOKA