Atlantis-Wellness-2

Familjekonstellationer

I en familjekonstellation får klienten hjälp att komma till en punkt där ny information visar sig. Lösningar kan skönjas och en känsla av acceptans av ”vad som är” infinner sig. Detta är oftast mycket befriande. En lösning har effekt, då den berör, aktiverar och bekräftar klientens känslor. Försoning kan då ske på en själslig nivå.

NÄR: En vardag per halvår, i centrala stan mellan kl 18-21.
Maila eller ring mig för preliminärbokning.
0705 - 29 64 13,  ingrid.gunberg@gmail.com
 

UTMÄRKANDE FÖR VÅRT SÄTT ATT ARBETA MED BERT HELLINGERS METODEN ÄR:
Det fenomenologiska tillvägagångssättet.
Allas rätt att tillhöra bortom gott och ont.
Balans mellan givande och tagande.
”Orders of Love” - som villkor för att kärleken ska kunna flöda fritt.
Upplösning av bakomliggande dynamiker som kan leda till lidande och död.
Användandet av representanterna i familjeuppställningen.
Fysiska och känslomässiga reaktioner som information.
 

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Den som sätter upp en familjekonstellation enligt Bert Hellingers metod berättar kortfattat om sin problematik.  Vi som leder konstellationen föreslår sen hur många familjerepresentanter som behövs för att synliggöra dynamiken i den aktuella situationen. Allt är givetvis konfidentiellt. Klienten väljer sedan representanter för sig själv och sin familj ur de närvarande i gruppen, och placerar ut dem på golvet. Mot slutet av konstellationen går klienten själv in sin roll och är med om den läkande slutakten.
 

VEM PASSAR DETTA ARBETE FÖR
Familjekonstellationen kan sättas upp av en person, som söker läkning av familjesystemet för sin egen, sina barns eller föräldrars räkning. Kortfattat kan man säga att arbetet går ut på att belysa hur gamla stelnade mönster i familjen/släkten på olika oväntade sätt spelar en dold och destruktiv roll i våra egna och våra barns liv. Konstellationen gör så att en läkning på sikt kan bli möjlig. I arbetet med "Orders of Love" är det också mycket
verksamt att göra en par-konstellation: två personer i en kärleksrelation/ äktenskap, förälder/barn eller syskon.
 

HUR MAN KAN FÖRBEREDA SIG
Det kan vara bra att i förväg tänka igenom och ta reda på elementära släktfakta.
Till systemet i stort räknas t.ex. ens nuvarande familj, tidigare äktenskap/viktiga relationer, aborter eller tidigt döda barn i den egna familjen eller ursprungsfamiljen inklusive de egna föräldrarnas tidigare relationer, föräldrar och syskon.

Ingrid Gunberg erbjuder kurser i Familjekonstellationer på Atlantis Wellness i centrala Göteborg

Ingrid Gunberg
Dipl Psykosyntesterapeut, Coach
Ledarstöd, Stresshantering
Familje och Organisationskonstellationer


LÄS MER OM TERAPEUTEN & BOKA