Atlantis-Wellness-2

Uttryckande konstterapi (sidan är under uppdatering)

FÖR VEM ?
Uttryckande konstterapi (Expressive arts) är för dig som vill förändra – utveckla något i ditt liv med hjälp av konstnärliga uttryckssätt.
Du kanske har drabbats av ångest, eller en stor förlust, eller inte är tillfreds med dig själv. Vad det än är som ”skaver”, så kan du genom uttryckande konst få hjälp att synliggöra det, och samtidigt få mera tillgång till din kreativitet och skaparkraft för att förändra eller kanske att acceptera det som är.
 
HUR GÅR DET TILL ?
En uttryckande konstterapi-session brukar vara en timme lång och inleds ofta med att prata om det som är angeläget. Därefter tar skapande vid för att gestalta och uttrycka det aktuella temat med något av följande;

Bild: teckna och måla
Dans: Kropp och rörelse
Musik: Rytmer, toner, röst
Drama: Rollspel, drama-gestaltning
Poesi eller prosa: Skrivövningar
Sessionen avslutas ofta med att reflektera över det som kommit fram.
 
Det speciella med uttryckande konst är att vi använder flera konstformer och gör övergångar mellan dem.              På så sätt belyses och fördjupas upplevelsen genom olika uttryckssätt och med våra olika sinnen. Man kan då nå en förståelse bortom orden på en kroppslig och ofta starkt känslomässig nivå.
 
Metoden bygger på att gå förbi intellektet och att vara för mycket ”uppe i huvudet.” I terapirummet använder vi lekfullhet och nyfikenhet för att komma förbi prestationskrav, som vi alla har mer eller mindre. 
(Det är snarare processen och upplevelsen, än den färdiga konstprodukten, som ger den terapeutiska vinsten.)
 
BAKGRUNDEN TILL TERAPIN
Uttryckande konstterapi vilar på psykodynamisk och existensiell grund. Traditionen går långt tillbaka och vilar på uppfattningen om att konsten har en läkande kraft som har potential att leda oss vidare i våra liv. Genom konsten kan vi få hjälp att förlösa smärta, sorg och trauma och få kraft för att återhämta oss från depression, samt minska oro och ångest. Vi kan förstå och lära känna oss själva bättre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERAPEUTER SOM UTFÖR UTTRYCKANDE KONSTTERAPI

Shandithi-Kinesiologi Malou Johansson utför shandithi -kinesiologi, shandithi-massage och shandithi basic rörelsemeditation på Atlantis Wellness i Vasastan  i Göteborg

Elisabeth Lollo Ringqvist  
Dipl Friskvårdskonsult
Dipl PharmaLight terapeut


LÄS MER OM TERAPEUTEN & BOKA