Atlantis-Wellness-2

Yoga - Kundaliniyoga

Yoga är en över tusenårig tradition från Indien och det finns flera olika grenar. Den har alltid varit mytomspunnen.
I begynnelsen lärdes den ut från en mästare till lärjungar och var ofta hemlig.
Yoga är inte en religon utan en andlig tradition.

Kundalininyoga introducerades i västvärlden i slutet på 60-talet av Yogi Bhajan. 
Han myntatade uttrycket -"Älska inte mig, älska det jag lär ut" 
 

  • Ett yogapass består av intoning. 
  • En serie kroppsövningar vilket ger dig ökad kroppskännedom, medveten närvaro, du blir smidigare, får bättre muskulatur och bättre uthållighet/koncentrationsförmåga.
  • Du får lära dig olika andningstekniker, genom att kontrollera din andning påverkar du ditt sinnestillstånd.
  • Efter en serie kroppsövningar är det en längre djup avslappning, övningarna integreras i din kropp och du kan känna en djup behagfullhet.
  • Därpå följer en meditation vilket ger dig förhöjd koncentration, ökad grad av vakenhet / närvaro, uppmärksamhet på kroppsförnimmelser, tankar o känslor samt en öppenhet och acceptans inför alla sensationer.
  • Passet avslutas med uttoning.

Du behöver inte vara vig, spänstig eller ha god kondition för att utöva denna yogaform.
Regelbunden yoga ger dig ökat kroppsmedvetande, fokuseringsförmåga, en smidig kropp,
djupare andliga insikter och medveten närvaro (mindfullness).

Kurser i centrala Göteborg på torsdagar. Gratis prova på före varje kursstart. 
Dagtid: Yogaövningar sittande på stol. Vi jobbar med andning, avslappning samt rörelser som
mjukar upp och löser spänningar. 
Kvällstid: Klassiska yogapass på matta
Plats: Bryggaregatan 1 (Föreningen Vännernas Lokal)

Anmälan/Information
Du anmäler dig till Anette Gustafsson Ingerlund
mobil 0705-71 85 97 
e-post: anette.g@atlantiswellness.se 
Tala om ditt namn, telefonnummer/mailadress och säg att det är yogakursen du är intresserad av.

Välkommen!
 

Kundaliniyoga hos Medium Anette Gustafsson Ingerlund på Atlantis Wellness i centrala Göteborg

Anette Gustafsson Ingerlund 
Medium
Dipl Kundaliniyogalärare och Meditation

LÄS MER OM TERAPEUTEN & BOKA